شماره تماس ماشین فام

شماره تماس
۵۶۸۶۳۵۷۱  ۰۲۱

فکس
۵۶۸۶۶۸۷۸ ۰۲۱

نشانی ماشین فام

آدرس
استان تهران، شهر بهارستان، شهرک صنعتی قلعه میر، خیابان شهید پروفسور شهریاری، خیابان صنعت نهم، پلاک ۱۲۳

خط فاصله پرمیل 2
ساعت کاری ماشین فام

ساعت کاری
شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۸ تا ۱۸